[Ebook] The Italian’s Mistress – Melanie Milburne


1278889_orig

EPUB

Từ nay về sau, moko sẽ chỉ làm ebook định dạng epub, mọi người có thể xem bằng phần mềm:

– Calibre: Xem được hầu hết các định dạng ebook

– Mobipocket Reader: Click chuột phải vào file -> chọn open with -> reader

– Di động: Kindle, Fbreader, Fiction Book Reader (For WindownPhone 8 – hiện moko dùng em này và cực thích các tính năng của nó.)

Advertisements

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s